حمل زمینی

حمل زمینی

سریع در مسیر

با دارا بودن انبارهای لجستکی در قلب اروپا، این شرکت ارائه با کیفیت حمل زمینی محمولات به روش کامیونی از تمامی کشورهای اروپایی به صورتهای خرده بار (گروپاژ) و کامیون دربست را برای انواع کالا از قبیل کالاهای نرمال، خطرناک و آتش‌زا، کالاهای یخچالی و سایر انواع محمولات را تضمین می‌نماید.

  • حمل خرده بار (گروپاژ)
  • حمل کامیون دربست
  • حمل محمولات خاص
  • حمل محمولات حجیم
  • حمل محمولات بسیار سنگین
  • انجام امور گمرکی در مبدا، مقصد و ترخیص