آکادمی

  • 2021-08-21
  • 0
بارنامه (Bill of Lading)

در دنیای تجارت، بارنامه یکی از اصلی ترین اسناد حمل و نقل بین المللی برای انجام روند معاملات بازرگانی میباشد که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم.

بیشتر بدانید