نمایندگی خطوط

شرکت بارفرابری پارسیان زمین دریا به عنوان نمایندگی خطوط دریایی و شرکت‌های لجستیک خارجی (Receiving Agent)، خدمات خود را به خطوط و شرکت‌های حمل و همچنین با انجام سریع امور گمرکی به واردکنندگان کالا ارائه می‌دهد.