نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز دنیا نیاز دائمی به تجهیزات در صنایع نفت و گاز دارد.

پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر صنایع مربوط به نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی با بهره‌گیری از امکانات این شرکت می‌توانند نیاز خود را به تامین تجهیزات مرتفع سازند تا کوچک‌ترین خللی در تولید ایجاد نگردد.