صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
Amirhossein Afshar
نویسنده
Amirhossein Afshar
تاریخ انتشار
03 آبان 0
دیدگاه ها
0 دیدگاه

ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از منظر منابع زیر زمینی نفت و گاز، همواره نیاز به گسترش و پیشرفت در این صنعت دارد. یکی از بزرگ ترین چالش های این صنعت تامین و حمل تجهیزات مربوطه به منظور در مدار قرار دادن این محمولات است.

انتخاب شرکت حمل و نقلی آشنا به این صنعت به پیشرفت و تکمیل پروژه های این حوزه کمک فراوانی خواهد کرد.


-       حمل تجهیزات صنایع نفت و گاز

-       حمل تجهیزات صنایع پتروشیمی

-       حمل تجهیزات صنایع نیروگاهی