ترانزیت

ترانزیت

سریع و حرفه‌ای

تیم ما متخصص در برنامه‌ریزی حمل محمولات عظیم و پروژه‌های بزرگ است.

ما کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش حمل محمولات پروژه‌ای را ارائه می‌دهیم.

ما به دنبال چالش‌های بزرگ هستیم و چالش برنامه‌ریزی حمل یک محموله بزرگ، سنگین و خارج از استاندارد برای ما بسیار شیرین است.

  • ترانزیت به تمامی گمرکات داخلی
  • ترانزیت به گمرکات خارجی CIS، عراق و افغانستان
  • ترانزیت محمولات خاص
  • ترانزیت محمولات حجیم
  • ترانزیت محمولات بسیار سنگین
  • ترانزیت فله
  • ترانزیت توسط راه آهن
  • انجام امور گمرکی در مبدا , مقصد و ترخیص