تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

بزرگترین دغدغه واردکنندگان این بخش دریافت به موقع کالاهای با ارزش، دقیق و حساس است. ارزش محمولات این بخش اصولا بالاست و با توجه به ماهیت کالاها می‌بایستی به بهترین روش حمل شود تا از صدمات احتمالی به این محمولات دقیق جلوگیری گردد.

این شرکت با دانش کافی در حمل این نوع محمولات رضایت مشتریان بزرگ خود را جلب نموده است.

  • تجهیزات پزشکی
  • تجهیزات دندانپزشکی
  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • تجهیزات تصویربرداری