Medical & Laboratory Equipments

Medical & Laboratory Equipments

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

کیفیت درمان شاخصه اصلی کشورهای پیشرفته و در حال رشد است. در این مسیر، استفاده از بهترین تجهیزات در تمامی شاخه های علوم پزشکی و آزمایشگاهی دستور کار بسیاری از مراکز درمان و شرکت های وارد کننده فعال در این صنعت است.

حساسیت بالای این محمولات در کنار ارزش قابل توجه آنها، دقت بسیار زیادی را در فرآیند حمل می طلبد.

همکاری با شرکت حمل و نقلی کارآزموده برای حمل چنین محمولاتی این اطمینان خاطر را به واردکنندگان می دهد که فرآیند حمل با حساسیت و ظرافت بالا انجام خواهد شد و تجهیزات به منظور بهره برداری در مراکز درمانی در اسرع وقت به مقصد خواهد رسید.


 

-       حمل تجهیزات پزشکی

-       حمل تجهیزات آزمایشگاهی

-       حمل تجهیزات دندانپزشکی

-       حمل تجهیزات اتاق عمل

-   حمل تجهیزات تصویر برداری