حمل زمینی

حمل زمینی
Amirhossein Afshar
Author
Amirhossein Afshar
Published
2021-08-19
Comments
0 Comment(s)

رایج ترین روش حمل محمولات از کشورهای اروپایی، روش حمل زمینی است.

در مقایسه با روش حمل هوایی، گستره کالای قابل حمل بیشتری داریم، با محدودیت های حجمی و وزنی بسیار کمتری مواجه هستیم و هزینه های حمل مقرون به صرفه‌تر است.

علی رغم گران تر بودن حمل زمینی، این روش به مراتب سریع تر از روش حمل دریایی است.


  • حمل کامیون دربست
  • حمل خرده بار و گروپاژ
  • حمل کالای خطرناک
  • حمل کالا تحت دما
  • حمل محمولات وزین و حجیم
  • انجام تشریفات گمرکی