حمل دریایی

حمل دریایی
Amirhossein Afshar
Author
Amirhossein Afshar
Published
2021-08-16
Comments
0 Comment(s)

طبق آمار، ۹۰ درصد حمل و نقل تجاری از شاهراه های آبی صورت می گیرد.

حمل بسیاری از محمولات به روش هایی غیر از حمل دریایی امکان پذیر نیست یا از لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد.

زمانی که ابعاد، حجم و وزن محموله شما در سایر روش های حمل مشکل ساز می شود، روش حمل دریایی چاره ساز خواهد بود.

یک کشتی کانتینر بر می تواند تا ۲۰۰۰۰ TEU را در یک سفر حمل کند. هرچقدر که مقیاس بزرگ تر شود، هزینه هر واحد از آن مقیاس کوچک تر می شود. از این رو، حمل دریایی ارزان ترین روش حمل تلقی می شود.

در ازای این مزیت، مدت زمان حمل محموله نسبت به سایر روش های حمل طولانی تر خواهد بود؛ اما با یک برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مناسب می توان بهای تمام شده کالا را تا حد امکان کاهش داد.


-       حمل کانتینر دربست

-       حمل محمولات گروپاژ

-       حمل کانتینر یخچالی

-       صدور بارنامه

-       حمل محمولات فله و چارترینگ

-       حمل محمولات وزین و حجیم

-       حمل کالای خطرناک

-       انجام تشریفات گمرکی