سریع در مسیر

با دارا بودن انبارهای لجستکی در قلب اروپا، این شرکت ارائه با کیفیت حمل زمینی محمولات به روش کامیونی از تمامی کشورهای اروپایی به صورتهای خرده بار (گروپاژ) و کامیون دربست را برای انواع کالا از قبیل کالاهای نرمال، خطرناک و آتش‌زا، کالاهای یخچالی و سایر انواع محمولات را تضمین می‌نماید.